Friday, November 26, 2010

P'JUANGAN AMAR MA'RUF NAHI MUNGKAR !!

Hadis diriwayatkan oleh al-lmam Muslim.
Daripada Abu Sa'id al-Khudrie r.a. beliau berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa di kalangan kamu melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Sekiranya dia tidak mampu maka hendaklah dia mengubahnya dengan lidahnya. Sekiranya dia tidak mampu maka hendaklah dia mengubahnya dengan hatinya. Yang sedemikian itu adalah selemah-lemah iman.

Melaksanakan Amar ma’ruf dan nahi mungkar merupakan faktor penentu ciri umat terbaik, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia (kerana) kamu menyuruh melakukan kebaikan dan melarang daripada melakukan kemungkaran, serta kamu pula beriman kepada Allah. 
Ali Imran 3:110

Melaksanakan Amar ma’ruf dan nahi mungkar merupakan penjamin kepada kesejahteraan umat keseluruhannya. Pendapat yang masyhur menyatakan pelaksanaan amar ma’ruf dan nahi mungkar adalah Fardhu Kifayah, maka jika sebahagian umat Islam telah melaksanakannya, maka baki selainnya tidak lagi bertanggungjawab. Hukum Fardhu Kifayah disandarkan kepada dalil berikut:

Dan hendaklah (sebahagian) kamu menyeru (berdakwah) kepada kebajikandan menyuruh yang ma’ruf serta melarang daripada yang mungkar.Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya.
Ali Imran 3:104


APAKAH MAKSUD AMAR MA'RUF NAHI MUNGKAR?
Mengajak, menyuruh dan menyeru ke arah kebaikan dan mencegah atau menghalang daripada melakukan perkara-perkara mungkar atau ayng ditegah oleg syarak.

APAKAH RELEVENNYA MENGAMALKAN AMAR MA'RUF NAHI MUNGKAR ??
 1. Dapat menegakkan hukum Allah dan Syariat Islam
 2. Gejala sosial yang berlaku dapat diatasi
 3. Pembangunan masyarakat berjalan lancar
 4. Ekonomi bertambah baik dan mantap
 5. Keselamatan terjamin
 6. Dapat mengangkat martabat agama dan umat Islam
 7. Dapat memelihara maruah, harta, keturunan dan hak  individu dan hak awam.

  CARA AMAR MAARUF NAHI MUNKAR YANG DILAKUKAN OLEH RASULULLAH SAW.
  1. Memilih masa dan tempat yg sesuai utk beri nasihat
  2. Berdakwah secara diplomasi contohnya baginda menggunakan cincin yang berukir nama baginda Rasulullah saw untuk menandatagani surat-surat yg dikirimkan kepada para pembesar.
  3. Meninggalkan perkara yg tidak memudaratkan utk maslahatan yg lebih besar contoh, baginda tidak meruntuhkan Kaabah yg dipenuhi patung berhala selepas Fathu Mekah. Baginda hanya membuang berhala drpd Kaabah shj.
  4. Memberi hadiah kepada mereka yang baru berjinak dengan agama. Baginda sangat menghormati pembesar Quraisy.
  5. Melembutkan hati dengan kata-kata, perbuatan dan muamalat yang baik seperti menolong wanita Yahudi
  6. Memberi kemaafan dalam keadaan yang boleh baginda menuntut bela sprt melayani dgn baik keluarga Abu Sufian ketika pembukaan Mekah
  7. Menceritakan sesuatu berdasarkan kisah-kisah umat terdahulu sebagai iktibar


  KESAN JIKA AMALAN MUNGKAR BERLELUASA
  1. Kemungkaran/maksiat berleluasa
  2. Masyarakat hidup huruhara
  3. Ajaran Islam tidakber- kembang.

  0 comments:

  Pencinta Islam 1

  Pencinta Islam 2