Friday, May 27, 2011

ANTARA SUAMI, IBU DAN BAPA - MANA LEBIH PENTING?

Inilah uniknya peraturan Islam, ia bukanlah meletakkan kedudukan ibu ayah atau suami mengikut ranking, tetapi meletakkan Allah dan Rasul sebagai kedudukan utama. Namun Allah telah menjelaskan dalam banyak ayat di dalam al-Quran, betapa perlu berbuat baik kepada ibu dan bapa secara mutlak, sama ada selepas berkahwin atau sebelum berkahwin.

Saya berpendapat, kedudukan ibu dan ayah, sebegai orang yang wajar dihormati dan ditaati, tidak berubah. Ibaratnya, dalam sistem demokrasi berparlimen di Malaysia, dengan adanya sistem raja berperlembagaan, seorang suami seperti perdana menteri, manakala ibu dan ayah seperti Yang dipertuan Agong. Perdana Menteri adalah pemerintah yang sah yang wajar ditaati perintahnya, selagi mana tidak bercanggah dengan perlembagaan, begitu juga Raja yang wajar dihormati kedudukannya yang tinggi.

Carilah di dalam al-Quran satu ayat yang jelas, terang, tentang perlunya taat isteri kepada suami, lebih terang, atau sekurang-kurangnya sama jelas, dengan arahan Allah supaya taat kepada ibu bapa. Bahkan dalam banyak ayat, Allah meletakkan taat kepada kedua ibu bapa, kedua, selepas larangan mensyirikkan Allah. Begitulah hebatnya kedudukan ibu bapa.

Namun, ada sebuah hadis yang dijadikan dalil bahawa isteri wajib mengutamakan suaminya melebihi ibunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah bahawa Rasulullah bersabda: “Siapakah manusia yang perlu diagungkan haknya oleh seorang wanita? Jawab Rasululah, “Suaminya”. Aku bertanya lagi, “Bagi seorang lelaki?”, Jawab Nabi, “Ibunya” [Riwayat al-Hakim]

Hadis ini ada diriwayatkan oleh al-Hakim dalam Mustadrak, yang dikatakan sahih berasaskan syarat Bukhari dan Muslim. Kerana kurangnya ilmu hadis dan hukum, maka hadis ini dipakai dan dijadikan hujah, sedangkan semua ulama’ hadis tahu bahawa hadis dalam Mustadrak oleh al-Hakim itu belum tentu boleh dipakai, walaupun dikatakan sahih, kecuali hadis-hadis yang disahkan oleh al-Dhahabi. Dalam kes cerita tadi, majori ulama seperti Albani, al-Dhahabi dan lain-lain mengatakan hadis ini sangat lemah, kerana terdapat perawi yang tidak diketahui, dan ada juga yang bertaraf ‘munkar’. Selain itu, cerita ini juga ada dalam riwayat al-Bazzar, tetapi sanadnya tetap daif.

Tegasnya, mana mungkin hadis yang sedaif ini untuk dijadikan dalil bagi mengatasi ayat al-Quran. Hadis sahih pun, kalau mengikut mazhab Hanafi, tidak boleh mengkhususkan al-Quran jika bercanggah. Justeru, tidak ada satu pun hadis yang sahih, yang menunjukkan keutamaan suami, lebih daripada keutamaan ibu bapa. Suami, ikatannya adalah perkahwinan, jika bercerai, terpaksa balik kepada ibu dan bapa juga yang tidak pernah putus.

Dengan kata lain, tidak boleh seseorang itu mengutamakan suami, sehingga mengabaikan tanggungjawab kepada ibu dan bapanya, dan tidak boleh suami menghalang isteri daripada melakukan tanggungjawabnya sebagai anak terhadap ibu bapanya. Tidak juga menafikan tempat isteri adalah disisi suaminya. Contohnya jika ibu bapa melarang ikut suami berpindah ke satu tempat yang lain, ini juga bercanggah dengan sunnah Rasulullah dan para sahabat. Bahkan menyalahi syariah kerana meruntuhkan rumah tangga.

Dalam bab ini, mungkin wujud situasi ‘grey area’, sebenarnya tidak ‘grey’ pun jika difahami betul-betul arahan Syariah. Taat kepada suami, atau taat kepada kedua-dua ibu bapa adalah kedua-duanya kehendak Syariah. Maka jika ada ibu bapa yang menghalang anaknya taat pada suami, maka ibu bapa itu telah melanggar Syariah, begitu juga suami yang menghalang isterinya taat pada ibu bapanya, juga telah melanggar Syariah kerana cuba memutuskan silaturrahim. Mana-mana arahan yang melanggar Syariah, tidak wajar diikuti oleh mana-mana pihak pun.

Itulah uniknya Islam, perlembagaan asasnya adalah Allah dan Rasul, al-Quran dan hadis. Tetapi hadisnya mestilah sahih. Jika hadis itu tidak sahih, pasti akan canggunglah hubungan antara manusia.

Amalan bergilir-gilir balik kampung di hari raya yang dibuat oleh masyarakat kita adalah sangat tepat dah sebenarnya. Tidak salah di sisi Syariah. Ibu bapa sama ada mertua atau ibu bapa sendiri, tarafnya sama sahaja. Sebab itu suami boleh berlihat aurat mertuanya berbeza dengan iparnya, kerana tarafnya sama dengan ibu bapa nya sendiri juga dari sudut ketaatan dan hormatnya.

Itulah secara teorinya dan secara praktiknya mungkin ada sedikit kerumitannya jika ada percanggahan, namun perlulah dihadapi dengan kewarasan dan kepintaran dengan panduan al-Quran dan hadis yang sahih. Nak berumah tangga.. pandai2lah uruskan...


0 comments:

Pencinta Islam 1

Pencinta Islam 2